Koigi Vallavolikogu liikmed

14.04.16

Nimi

Volikogu liikmena peetav(ad) amet(id)

Telefon

e-post

Elmar Luha

Volikogu esimees

5059 714

elmar.luha@koigi.ee

Arvo Kangas

Volikogu I aseesimees;

Kultuuri-, haridus-, spordi- ja külaelukomisjoni aseesimees

5348 1225

arvo.kangas@koigi.ee

Jaanus Alliksoo

Volikogu II aseesimees;

majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimees;

Kultuuri-, haridus-, spordi- ja külaelukomisjoni liige

515 3751

jaanus.alliksoo@koigi.ee

Maarja Koivuoja

Keskkonna- ja heakorrakomisjoni liige

Majandus- ja eelarvekomisjoni liige

5662 1505

maarja.koivuoja@koigi.ee

Tõnu Traks

Keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees

5073 560

tonu.traks@koigi.ee

Andrus Leis

Sotsiaalkomisjoni esimees

5133 818

andrus.leis@koigi.ee

Leiger Metsalu

Majandus- ja eelarvekomisjoni esimees;

Keskkonnakomisjoni aseesimees

Revisjonikomisjoni liige

5109 733

leiger.metsalu@koigi.ee

Raivo Porr

Kultuuri-, haridus-, spordi- ja külaelukomisjoni esimees;

Keskkonna- ja heakorrakomisjoni liige

5340 1150

raivo.porr@koigi.ee

Martin Randmäe

Revisjonikomisjoni liige;
Majandus- ja eelarvekomisjoni liige

5341 7482

martin.randmae@koigi.ee

Margus Lääts

Revisjonikomisjoni esimees

53459241

margus.laats@koigi.ee

Rita Sardis

Sotsiaalkomisjoni aseesimees

5270 765

rita.sardis@koigi.ee