Vallavalitsus pikendas vallavara kirjaliku enampakkumise tähtaega

24.10.17

Koigi Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Koigi vallale kuuluvad kinnisasjad:

Kundi kinnisasi Koigi külas
Kinnistu registriosa nr 6466850, katastritunnus 32501:001:0236, pindala 5700 m², sihtotstarve tootmismaa. Kinnistul asub amortiseerunud ühislaut (ehitisregistri kood 120781397).
Alghind 1000 eurot
Enampakkumise tingimused

Mõisniku kinnisasi Väike-Kareda külas
Kinnistu registriosa nr 3814250, katastritunnus 32501:001:0205, pindala 2704 m², sihtotstarve elamumaa. Kinnistul asuvad endise Väike-Kareda mõisa varemed (ehitisregistri kood 107018128). 
Alghind 1000 eurot
Enampakkumise tingimused

Pakkumised esitada Koigi Vallavalitsusele hiljemalt 30.11.2017.a kell 08:30 aadressil Koigi Vallavalitsus, Koigi küla, Mõisavahe tee 9, Järva maakond, 72501 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: koigivv@koigi.ee märksõnadega vastavalt: "Kundi hinnapakkumine" või „Mõisniku hinnapakkumine"