Koigi Vallavalitsuse koosseis

27.11.15

Nimi

Telefon

e-post

Ametinimetus

Margo Hussar

5344 1359

margo@koigi.ee

Koigi vallavanem

Lea Traks

521 6434

lea@koigi.ee

Koigi Vallavalitsuse noorsootööspetsialist

Maire Sõrmus

384 6435

maire@koigi.ee

Koigi Vallavalitsuse finantsjuht

Elmar Meikup

5053 215

elmar@elen.ee

Koigi Vallavalitsuse liige

Kaie Altmets

5309 0883

kaie@koigi.ee

Koigi Vallavalitsuse arendusspetsialist