Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programm on avatud

Alates 13. aprillist algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt kõigis Järvamaa valdades. Taotlusi võetakse vastu kuni 13. juunini 2017.

Toetatavad tegevused:
-majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
-elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
-aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
-leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine.
Taotluste koostamisel ja esitamisel palume tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga allpool oleval lingil: Järva Maavalitsus

Koigi vallas hindab projekte Koigi Vallavalitsuse 29.03.2016. a korraldusega nr 57 moodustatud komisjon koosseisus:
esimees: Margo Hussar; liikmed:  Kaie Altmets, Anne Uus, Leiger Metsalu, Viljar Kams