Uudised ja teated

Koigi Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Koigi vallale kuuluvad kinnisasjad: Lepiku  kinnisasi Enampakkumise tingimused Liivamäe kinnisasi ...

Vallavara kirjalik enampakkumine

Koigi Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Koigi vallale kuuluvad kinnisasjad: Lepiku  kinnisasi Enampakkumise tingimused Liivamäe kinnisasi ...

Koigi Vallavalitsus kuulutas lihtmenetlusega hanke Koigi vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmiseks perioodil 24. juuli 2017 - 23. juuli 2018. Parima pakkuja valimise...

Koigi vald otsib varakindustajat

Koigi Vallavalitsus kuulutas lihtmenetlusega hanke Koigi vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmiseks perioodil 24. juuli 2017 - 23. juuli 2018. Parima pakkuja valimise...

Koigi külas Villemi maaparandussüsteemil toimub 15. ja 16. juunil kella 9-15.00 ajal truupide väljavahetamine. Truubi rekonstrueerimine on Villemi teel kahes kohas: Villemi ja Arma...

Maaparandustööd Villemi teel 15. ja 16. juunil

Koigi külas Villemi maaparandussüsteemil toimub 15. ja 16. juunil kella 9-15.00 ajal truupide väljavahetamine. Truubi rekonstrueerimine on Villemi teel kahes kohas: Villemi ja Arma...

Koigi Vallavalitsus pikendas 6.06.2017 korraldusega nr 104 Koigi külas, Aasa tn 3 krt 17 enampakkumise tähtaega. Enampakkumise tingimustega saab tutvuda SIIN Pakkumised esitada...

Koigi Vallavalitsus pikendas Aasa tn 3-17 enampakkumise tähtaega

Koigi Vallavalitsus pikendas 6.06.2017 korraldusega nr 104 Koigi külas, Aasa tn 3 krt 17 enampakkumise tähtaega. Enampakkumise tingimustega saab tutvuda SIIN Pakkumised esitada...

Koigi Kool (Järvamaa) Võtab alates 23. august 2017 konkursi korras tööle: LOODUSAINETE ÕPETAJA Loodusõpetus- 8 nädalatundi Bioloogia 5 nädalatundi Geograafia- 6 nädalatundi...

Koigi Kool otsib uusi õpetajaid

Koigi Kool (Järvamaa) Võtab alates 23. august 2017 konkursi korras tööle: LOODUSAINETE ÕPETAJA Loodusõpetus- 8 nädalatundi Bioloogia 5 nädalatundi Geograafia- 6 nädalatundi...

9. Järva Suvemängud toimuvad laupäeval, 16. septembril  2017.a Paide linnas . SPORDIALAD: kergejõustik, meeste ja naiste võrkpall, jalgrattakross, orienteerumine petank, köievedu,...

Tule osalema 9. Järva Suvemängudel

9. Järva Suvemängud toimuvad laupäeval, 16. septembril  2017.a Paide linnas . SPORDIALAD: kergejõustik, meeste ja naiste võrkpall, jalgrattakross, orienteerumine petank, köievedu,...

Koigi Vallavalitsus kuulutas 23.05.2017 korraldusega nr 120 välja Koigi valla erateede ehitus-ja remonditööde toetamise  taotluste vastuvõtmise 300 tonni killustiku jagamiseks...

Koigi Vallavalitsus võtab vastu erateede ehitus- ja remonditööde toetamise taotlusi

Koigi Vallavalitsus kuulutas 23.05.2017 korraldusega nr 120 välja Koigi valla erateede ehitus-ja remonditööde toetamise  taotluste vastuvõtmise 300 tonni killustiku jagamiseks...

Hea Koigi valla noor! Kui oled  13.-26-aastane Koigi valla elanik, siis palun vasta allpool toodud linkidel täidetavale küsimustikule valla noortevaldkonna  kohta. Sinu...

13.-26-aastaste noorte rahulolu-uuring

Hea Koigi valla noor! Kui oled  13.-26-aastane Koigi valla elanik, siis palun vasta allpool toodud linkidel täidetavale küsimustikule valla noortevaldkonna  kohta. Sinu...

Alates 13. aprillist algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt kõigis Järvamaa valdades. Taotlusi võetakse vastu kuni 13. juunini 2017. Toetatavad tegevused: -majapidamises...

Hajaasustuse programm on avatud

Alates 13. aprillist algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt kõigis Järvamaa valdades. Taotlusi võetakse vastu kuni 13. juunini 2017. Toetatavad tegevused: -majapidamises...

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa Vallavalitsuste esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le...

Teavitus jäätmeveo hinnatõusust

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa Vallavalitsuste esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le...

Reedel, 26. mai õhtul rändab Järvamaa laulu- ja tantsupeo tuli, mis süüdatakse päev enne Vargamäel, Koigist Türile. Tule viib koos kaasteelistega Kevadpealinna ratastel vallavanem Margo...

Saadame Järvamaa laulu- ja tantsupeo tule Türile

Reedel, 26. mai õhtul rändab Järvamaa laulu- ja tantsupeo tuli, mis süüdatakse päev enne Vargamäel, Koigist Türile. Tule viib koos kaasteelistega Kevadpealinna ratastel vallavanem Margo...

INFOTUND KOIGI VALLAMAJAS 17. mail kell 12.30. Eesmärk on toetada: 1) omaalgatuslikku ja omavastutuslikku sporditeemalist tegevust vallas; 2) tervistarendavate tegevuste...

Koigi Vallavalitsus kuulutab välja taotlusvooru Koigi valla territooriumil spordi- ja tervisespordi ürituste korraldamise rahastamiseks

INFOTUND KOIGI VALLAMAJAS 17. mail kell 12.30. Eesmärk on toetada: 1) omaalgatuslikku ja omavastutuslikku sporditeemalist tegevust vallas; 2) tervistarendavate tegevuste...

Taas on kevad ja taas ootab Järva Maavalitsus kõikidelt Järvamaa omavalitsustelt andmeid kaunite heakorrastatud kodude kohta. Nende objektide omanikke tunnustatakse tänukirja ja rahvusvärvides...

Anna teada kaunist kodust Koigi vallas

Taas on kevad ja taas ootab Järva Maavalitsus kõikidelt Järvamaa omavalitsustelt andmeid kaunite heakorrastatud kodude kohta. Nende objektide omanikke tunnustatakse tänukirja ja rahvusvärvides...

Koigi Vallavalitsus otsustas   25. aprilli korraldusega nr 92   lõpetada ajutise liikluspiirangu "Massi piirang 8 tonni" Koigi valla kohalikel teedel alates 1. maist 2017.

Ajutine liikluspiirang lõpeb 1. mail 2017

Koigi Vallavalitsus otsustas   25. aprilli korraldusega nr 92   lõpetada ajutise liikluspiirangu "Massi piirang 8 tonni" Koigi valla kohalikel teedel alates 1. maist 2017.

Koigi Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Koigi vallale kuuluva Keerupõllu kinnistu Päinurme külas , (kinnistu registriosa nr 5135550, katastritunnus 32501:001:0239, pindala...

Koigi Vallavalitsus kuulutas välja Keerupõllu kinnisasja müügi

Koigi Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Koigi vallale kuuluva Keerupõllu kinnistu Päinurme külas , (kinnistu registriosa nr 5135550, katastritunnus 32501:001:0239, pindala...

Koigi valla nimekomisjon avalikustab Koigi Vallavolikogu määruse eelnõu liikluspinnale (Kaalumaja tee) kohanime määramiseks. Eelnõusse saab ettepanekuid esitada  kuni...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Koigi valla nimekomisjon avalikustab Koigi Vallavolikogu määruse eelnõu liikluspinnale (Kaalumaja tee) kohanime määramiseks. Eelnõusse saab ettepanekuid esitada  kuni...

Alates käesoleva aasta 1.maist  muutuvad ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuste hinnad kogu AS Paide Vesi teeninduspiirkonnas. Hindade kinnitamisele on eelnenud mitmekuuline...

AS Paide Vesi veeteenuse hindade muutmisest

Alates käesoleva aasta 1.maist  muutuvad ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuste hinnad kogu AS Paide Vesi teeninduspiirkonnas. Hindade kinnitamisele on eelnenud mitmekuuline...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumise esitamise tähtaeg on 18.04.2017. Täpsemat informatsiooni saab...

Maa-ameti teade kinnisasjade kasutamiseks andmiseks enampakkumisel

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumise esitamise tähtaeg on 18.04.2017. Täpsemat informatsiooni saab...

EV100 juubeliperiood algab 16. aprillil, mil tähistame 100 aasta möödumist eestlaste asualade ühendamisest ja Eestimaa kontuuri tekkest. Avasündmuseks on suur matk kunagisel Eestimaa ja Liivimaa...

EV 100 avasündmus Päinurmes

EV100 juubeliperiood algab 16. aprillil, mil tähistame 100 aasta möödumist eestlaste asualade ühendamisest ja Eestimaa kontuuri tekkest. Avasündmuseks on suur matk kunagisel Eestimaa ja Liivimaa...

Koigi Vallavalitsus kuulutas 14. märtsi korraldusega nr 48 välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Koigi valla kohalike teede greiderdamine 2017". Käesoleva hanke alusel tuleb teostada...

Vallavalitsus kuulutas välja hanke Koigi valla kohalike teede greiderdamiseks

Koigi Vallavalitsus kuulutas 14. märtsi korraldusega nr 48 välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Koigi valla kohalike teede greiderdamine 2017". Käesoleva hanke alusel tuleb teostada...