14.11.2016 Koigi vald kuulutab välja valla eelarvest mittetulundustegevuse toetamise 2017. a projektide konkursi

Taotlejateks saavad olla vabaühendused, kes viivad Koigi vallas ellu kultuuri-, hariduse-, spordi- ja külaelu alast tegevust. Taotlused tuleb esitada Koigi Vallavolikogu määruse 12.06.2014 nr.9 lisas 1 toodud vormil. Taotlused esitatakse digitaa...  Loe edasi »

26.10.2016 Küsitlus haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks
25.10.2016 Külade turvalisuse arutelu Sõrandus
17.10.2016 Koigi raamatukogu lahtiolekuajad
07.10.2016 Ilmus "Ühinemisleht"

 

 


 

 

Rahvaarv: 966 (01.01.2016)
Pindala: 204,4 km²
Suurim asula: Koigi küla (368)
Koole: 2