Koigi valla mittetulundustegevuse projektide konkurss

7.11.17

Koigi valla mittetulundustegevuse projektide konkurss on avatud

Koigi vallavolikogu kultuuri-, haridus-, spordi-ja külaelukomisjon kuulutas välja Koigi valla mittetulundustegevuse toetamise konkursi.

Toetuste maksimaalne periood on 01.01.2018.a kuni 31.12.2018.a. 

Projekti toetuste kogumaht selgub peale valla eelarve vastuvõtmist.

Projekti ja/või tegevustoetuse taotlus tuleb esitada digitaalselt Koigi valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise korra lisal 1 hiljemalt 22.11.2017.a kell 23:59 e-posti aadressile: koigivv@koigi.ee.

Toetuse andmise aluseks Koigi Vallavolikogu 12.06.2014.a. määrus nr 9 „Koigi valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord"

KONKURSI TEADE

Lisa 1 Toetuse taotlemise vorm

Lisa 2 Aruande vorm

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

25.09.17

Koigi Vallavolikogu kehtestas 14.09.2017. a määrusega nr 9 "Koigi valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra".Käesolev kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Koigi vallas elavate 7.-19.-aastaste laste ja noorte huvihariduse ja -tegevuse toetamist valla eelarvest, välja arvatud muusika- ja kunstikoolis õppivate laste osalustasu toetamist, mida reguleerib „Koigi valla eelarvest valla lastele koolitoetuse ning munitsipaalkunsti- ja -muusikakoolide õppetasu toetuse suuruse määramine ja maksmise kord".

Taotluse vorm huvihariduse ja huvitegevuse osalustasu toetamiseks docx pdf

Taotluse vorm huvihariduses ja huvitegevuses osalemise transpordikulu hüvitamiseks docx pdf