Koigi Vallavalitsuse teenistujad

21.11.17

 

Kohtumise vastuvõtuaeg teenistujaga palume kokku leppida teenistujaga.

* ei  kuulu ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu ning tema teenistussuhtele kohaldatakse KOKSi erisätteid.

Teenistusgrupp

(Tähtajalisus)

Teenistuskoht (nimetusel klikkides avaneb ametijuhend)

Nimi

Telefon

E-posti aadress

Koormus

 

Vallavanem Rait Pihelgas

 

5051762

rait@ambla.ee

 

Juht

(Tähtajatu)

Vallasekretär

Anne Uus

384 6432

anne@koigi.ee

1,0

Vanemspetsialist

(Tähtajatu)

Sekretär-juhiabi

Elle Saks

384 6433

elle@koigi.ee

1,0

Juht

(Tähtajatu)

Finantsjuht

Maire Sõrmus

384 6435

maire@koigi.ee

1,0

Vanemspetsialist

(Tähtajatu)

Raamatupidaja-

majandusspetsialist

Meelis Kivi

384 6435;

5070 144

meelis@koigi.ee

1,0

Tippspetsialist

(Tähtajatu)

Maa- ja ehitusnõunik

Kaido Krause

384 6434;

5551 4966

kaido@koigi.ee

1,0

Tippspetsialist

(Tähtajatu)

Sotsiaalnõunik

Milvi Rudi

384 6431;

5333 4116

milvi@koigi.ee

1,0

Vanemspetsialist

(Tähtajatu)

Arendus- ja

keskkonnaspetsialist

Kaie Altmets

384 6434; 

5309 0883

kaie@koigi.ee

0,8

Vanemspetsialist

(Tähtajatu)

Noorsootööspetsialist

Lea Traks

521 6434

lea@koigi.ee

1,0

Keskastmespetsialist

(Tähtajatu)

Teabetöötaja

Ene Pedak

504 0157

vallaleht@koigi.ee

0,7

Teenindav teenistuskoht

(Tähtajatu)

Hooldustöötaja

Külli Leis

513 3853

kylli.leis@koigi.ee

0,4

Teenindav teenistuskoht

(Tähtajatu)

Puhastusteenindaja

Rita Alliksoo

384 6433

-

1,0