Koigi võimla

31.01.17

VÕIMLA GRAAFIK 2016/2017

Koigi võimla on rajatud 2001. aastal. Koigi võimla haldajaks on MTÜ Koigi Spordiklubi, kelle eestvedamisel on objektile tehtud erinevate toetajate (PRIA, LEADER) kaasabil juurdeehitused (jõusaal, inventariruum) ning 2012.a soojustati hoone CO2 projekti raames RKAS-i juhtimisel.

Koigi võimla üldandmed:
►Riietusruume 2 (40 kohta, saun (kummaski) ja 4 dušikohta (kummaski))
►Jõusaal
►Suur saal (suurus 30mx18m, kõrgus 8,4m, puitpõrand) - võimalik mängida korvpalli, võrkpalli, tennist ja saalihokit (puuduvad küll jooned, kuid olemas ported ja väravad).

Täpsem info:
MTÜ Koigi Spordiklubi
Liidia Mäeveer
527 9357
jnspl@hot.ee

Koigi Kooli võimlas kasutatavate teenuste hinnad:

 

 

eurot

Võimlas suure saali rent

1 päev

120,00

 

1 tund

15,00

Sauna kasutus väljaspool avaliku sauna kasutusaega

1 tund

12,00

Sauna pilet täiskasvanule  avaliku sauna kasutamise ajal

 

2,00

Sauna pilet lapsele avaliku sauna kasutamise ajal vanuses 7-17  

 

1,00

Sauna kasutamine alla 7-aastastel valla lastel ja valla pensionäridel sauna avalikul kasutusajal

 

TASUTA

Alus: Koigi Vallavalitsuse 5.01.2016. a korraldus nr 12

Jõusaali hinnakirja kehtestab ja selle täitmist korraldab Koigi Spordiklubi MTÜ

Koigi spordi- ja mänguväljak

15.02.14
Koigi spordi- ja mänguväljak on rajatud 2009.a. Objekti rajajaks on MTÜ Koigi Spordiklubi ning rajamist toetas PRIA.

Spordi- ja mänguvälakul asuvad:
►Jalgpalliväljak (kuni suurusega 90x60m; mahamärgitud väljak 60x40m)
►Kergejõustiku harjutusväljak 4 sirge (146m pikk) jooksuraja (tartaankate, paigaldatud 2010) ning kolmik- ja kaugushüppe kastiga.
►Multifunktsionaalne pallimängude väljak (tartaankattega) suurusega 23,9m x 23,9m. Võimalik mängida korvpalli, tennist.

Täpsem info:
MTÜ Koigi Spordiklubi
Liidia Mäeveer
527 9357
jnspl@hot.ee