Palkade avalikustamine

Ametnike palgaandmed avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lõigete 1 ja 2 alusel avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail eelmise kalendriaasta kohta ning käesoleva aasta 1. aprilli seisuga.

 

Koigi Vallavalitsuse ametnike palgaandmed on samuti leitavad avaliku teenistuse keksel veebilehel.

 

Koigi Vallavalitsuse palgajuhend on leitav siin.