Korraldatud jäätmevedu

29.02.16
Alates 1. märtsist 2011 teostab Koigi vallas olmejäätmete vedu AS Eesti Keskkonnateenused (endise ärinimega AS Veolia Keskkonnateenused).

Jäätmeseaduses sätestatu kohaselt pole kirjaliku lepingu olemasolu jäätmevaldaja ja -vedaja vahel kohustuslik, kuid tõrgeteta koostöö tagamiseks ja võimalike arusaamatuste vältimiseks siiski vajalik.

Uus koraldatud jäätmevedu hakkab kehtima alates 01.05 2016

Seoses sellega saadab AS Keskkonnateenused kõikidele jäätmevaldajatele uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos veograafikutega umbes üks kuu enne veoperioodi algust.

Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveo leping, millega palutakse täpsustada mahutite suurust, veosagedust, veo-ja postiaadresse, kontaktandmeid jm olulist infot ning leping tuleks postitada vedajale tagasi.

Juhul, kui leping pole jõudnud jäätmevaldajani, palutakse ühendust võtta klienditeenindusega telefonidel 7386700, 1919 või e-posti aadressil: tartu@keskkonnateenused.ee

Konteinereid hakatakse teenindama uute, senisest odavamate hindadega:

Mahuti suurus                                                       Hind € koos km-ga

Kilekott kuni 100 L ja kuni 10 kg                           1,27

80 L mahuti                                                               1,02

140 L mahuti                                                             1,79

240 L mahuti                                                             2,34

370 L mahuti                                                             3,05

600 L mahuti                                                             3,60

800 L mahuti                                                             4,79

1100 L mahuti                                                           5,76

1500 L mahuti                                                          7,86

2500 L mahuti                                                         11,23

4500 L mahuti                                                         20,22

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

www.kejhk.ee


Täiendavat lisainformatsiooni saab lugeda AS Eesti Keskkonnateenused kodulehelt http://keskkonnateenused.ee/.

Vallavalitsus võib erandkorras teatud tähtajaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel (avalduse saab allalaadida lingi alt "Eeskirjad ja korrad"), kui jäätmevaldaja korraldab jäätmekäitluse ise.

Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab üks kord aastas hiljemalt 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta ning peab arvestust, andes sellest nõudmise korral vallavalitsusele aru ja esitades vastavad dokumendid.

Täiendav info arendus- ja keskkonnaspetsialistilt.

Kaie Altmets 38 46 434  kaie@koigi.ee