Koigi Kool

7.01.16

Aadress: Mõisavahe tee 10, Koigi küla,72501, Koigi vald, Järva maakond
Kodulehekülg: kool.koigi.ee
Telefon: 389 6438
E-posti aadress: kool@koigi.ee

Direktor: Arvo Kangas
Telefon: 5348 1225

Koigi Koolis kasutatavate teenuste hinnad:

 

 

eurot

Mõisa saali rent

1 tund

50,00

 

alates kolmandast tunnist

iga järgnev tund

20,00

Mõisa lauanõude  rent

komplekt

1,00

Mõisa külastus

perepilet

4,00

 

täiskasvanu

2,50

 

õpilane/tudeng/pensionär

1,50

Alus: Koigi Vallavalitsuse 5.01.2016. a korraldus nr 12

Koigi kooli sööklas kasutatavate teenuste hinnad:

 

 

eurot

Söökla saali rent 

1 tund

20,00

Söökla lauanõude rent

komplekt

 0,50 

Söökla köögi kasutamine

toidu valmistamisel eraürituseks

tund

10,00*

* hind ei sisalda toidu maksumust ja koka töötasu

Alus: Koigi Vallavalitsuse 5.01.2016. a korraldus nr 12

Nurme Kool

29.05.15

Aadress: Päinurme küla, Koigi vald, 72502, Järva maakond
Kodulehekülg: http://nurmekool.edu.ee/
Telefon: 386 9434

E-posti aadress: kool@painurme.edu.ee

Direktor: Eevi Tüüna

Telefon: 386 9425