Koigi Vallaleht

15.01.15

Käesolevalt leheküljelt on võimalik alla laadida alates 2006.a veebruarist ilmunud vallalehti. Lehed on sorteeritud aastate kaupa. Koigi Vallalehe esimene number ilmus 1995. aasta aprillis. Ilmumissagedus on kord kuus (va juuli).

►Koigi vallalehes avaldatava reklaami hinnakirja kehtestamine


Toimetaja: Ene Pedak
Tel: 504 0157
E-post: vallaleht@koigi.ee
 

Tähelepanu! Tegemist on suhteliselt mahukate (ca 5MB) failidega!