Koigi Valla auraamat

27.03.17

Väljavõtteid Koigi valla põhimääruse paragrahvist 4:

"Koigi valla auraamatusse märgitakse Koigi valla aukodanike nimed ja auraamatus registreeritakse Koigi valla teenetemärgid."

"Valla aukodaniku nimetus antakse erilise austusena inimesele, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule, või kes on sündinud, elanud või elab Koigi vallas ja on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jm edendamisel osutatud väljapaistvate teenete eest."

"Valla teenetemärk antakse üksikisikule Koigi vallale osutatud eriliste teenete eest."

„Kaunid mõtted ja teod, mis tulvil jõudu ja töökust, ei unune kunagi. Nad säilivad terved sajandid, kandudes ühelt põlvkonnalt teisele."
L. Börne

 

KOIGI VALLA AURAAMATU KANDED

KOIGI VALLA AUKODANIKUD:

Tiina Ruubel
Asta Kivi
Endla Jürgens
Mare Nurmsalu
Margus Lääts

Laine Magus

Riina Kuusik
Veera Tull
Arvo Kangas

Ene Puhmaste


KOIGI VALLA TEENETEMÄRK ON OMISTATUD:
Heljo Mändma
Riina Kuusik
Margus Lääts
Laine Magus
Rita Sardis
Mare Nurmsalu
Arvo Kangas
Kaie Altmets
Eelar Sammler
Ene Puhmaste
Veera Tull
Õnne Põllumets
Elmar Meikup
Anne Uus
Elle Saks
Rutt Luha
Siiri Haugas

Anneli Peterson

Lea Traks

Elle Laig

Valdis Rikkinen

Airi Gents

Hilli Kivisoo

Elle Kallivere

Eevi Põld

Elle Ehanurm

Kalle Saks

Mall Lavrikov
Jüri Randmäe

Elmar Luha

Tõnu Traks

Kristjan Kõljalg

Leiger Metsalu

Milvi Rudi


KOIGI VALLA AASTA KÜLA
2010 PRANDI KÜLA
2011 PRANDI KÜLA

2012 PRANDI KÜLA

2014 PÄINURME KÜLA