Noortekeskus alustas uue projektiga

7.05.15

Käesoleva aasta märtsikuus käivitus Koigi noortekeskusel ühisprojekt Kesk-Eesti Noortekeskusega läbi Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste" Projekt kestab 9 kuud ehk kuni 1.juunini 2015

Projekti raames läbiviidavad tegevused meie vallas on mobiilne noorsootöö, huvitegevus ja võrgustikutöö arendamine noortega tegelevate osapoolte vahel. Selleks on eraldatud rahalisi vahendeid 2432 eurot.

Huvitegevuse osas alustas Koigi noortekeskuses septembris tegevust breiktantsu ring. Juhendaja on Marek Tamm rühmitusest Complete Crew. Kaasa lööma on oodatud on kõik 7.- 26. aastased noored ja osalemine on tasuta. Treeningud toimuvad Koigi võimlas reedeti kell 16.00 – 17.30

Mobiilse noorsootöö osas toimuvad alates septembrist noorte tegevuspäevad Sõrandu külamajas ja Päinurme päevakeskuses. Toimub nii temaatilisi tegevusi, suuremaid sündmusi kui ka lihtsalt vaba aja veetmist.

Võrgustikutöö näeb ette vallas noortega tegelevate osapoolte liitmist koostööüksuseks, mille eesmärk on

koordineerida ja korraldada riskilaste ja –perede heaolu tagavaid tegevusi alates ennetustegevustest kuni juhtumipõhiste tegevusteni.

Projekt  "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja – noored" avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisat-sioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud". Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega.