Arendus- ja keskkonnaspetsialisti kontakt

 

Teenistuskoht                               Teenistuja nimi Telefon                           E-post                                      Lisainfo

Arendus- ja keskkonnaspetsialist      Kaie Altmets                 384 6434 või 5309 0883      kaie@koigi.ee