Uudised ja teated

« Tagasi

Järva Vallavalitsuse sisekonkursi teade

Järva Vallavalitsus korraldab sisekonkursi vallakantselei sekretäri ametikohale

Konkursi tähtaeg:                   18.12.2017

Teenistuskoha asukoht:          Järva-Jaani alev  

Valdkond:                                asjaajamine, juhiabi ülesannete täitmine

Ametikoht on täiskoht ja tähtajatu.

Ametisse asumise aeg: 01.01.2018

Kontaktisiku nimi: Rait Pihelgas

Kontaktisiku e-post: info@jarva.ee

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal palume esitada sooviavaldus, koopia haridust tõendavast dokumendist, elulookirjeldus ja kinnitus avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.

Dokumendid esitada hiljemalt 18. detsembriks 2017 e-posti aadressil: info@jarva.ee

märgusõna „Sekretär".

Lisainfot saab küsida vallavanemalt Rait Pihelgaselt tel 5051762.