Uudised ja teated

« Tagasi

Järva Vallavalitsuse sisekonkursi teade

Järva Vallavalitsus korraldab sisekonkursi sotsiaalosakonna juhataja ja peaspetsialisti ametikohale

Konkursi tähtaeg:                   18.12.2017

Teenistuskoha asukoht:          Peetri alevik 

Valdkond:                                sotsiaaltöö

Ametikohad on täiskohad ja tähtajatud.

Ametisse asumise aeg: 01.01.2018

Kontaktisiku nimi: Tiina Oraste, tel 5053525

Kontaktisiku e-post: info@jarva.ee

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal palume esitada Järva valla sotsiaalhoolekande korraldamise visioon, sooviavaldus, koopia haridust tõendavast dokumendist, elulookirjeldus ja kinnitus avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.

Dokumendid esitada hiljemalt 18. detsembriks 2017 e-posti aadressil: info@jarva.ee

märgusõna „Sotsiaalosakond".