Uudised ja teated

« Tagasi

Koigi vald otsib varakindustajat

Koigi Vallavalitsus kuulutas lihtmenetlusega hanke Koigi vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmiseks perioodil 24. juuli 2017 - 23. juuli 2018.

Parima pakkuja valimise tingimuseks on soodsaim pakkumus (sh madalaim hind jne).

Lisatingimused: selts peab tagama objektide taastamise kindlustusjuhtumi toimumisel,

tulekustutusveest tingitud kahju korvamine seltsi poolt, koristuskulude katmine seltsi poolt. Omavastutuse määr (kõigi riskide puhul va üleujutus) kuni 300 eurot, üleujutuse riski puhul kuni 2000 eurot.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev: Pakkumus esitada hiljemalt 4.07.2017.a kell 08:30  e-posti aadressil: koigivv@koigi.ee.

Hiljem laekunud pakkumusi arvesse ei võeta.

Varade nimekirjaga tutvumiseks helista tel 384 6435 või saada e-kiri meelis@koigi.ee