2.12.15
Ilmade soojenedes tavatsevad inimesed koristustöödega algust teha. Suurpuhastuse käigus tekib aga alati ka jäätmeid, millest tihti soovitakse vabaneda põletamise teel.
Oluline on teada, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav vaid töötlemata/immutamata puidu põletamine. Kõikide teiste jäätmete, eriti aga plastide põletamine on ümbritsevat keskkonda kahjustav.
Kodulehel www.lõke.ee on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes põletada ning kuhu tuleks jäätmed viia, et olla veendunud nende keskkonnasäästlikkus käitlemises.
SA Things poolt loodud kodulehel www.kuhuviia.ee võib leida lähimad kohad, kuhu jäätmeid viia.
« Tagasi

Maa-ameti teade kinnisasjade kasutamiseks andmiseks enampakkumisel

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumise esitamise tähtaeg on 18.04.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Koigi vallas antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks järgmised riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olev kinnisasi:

Järva maakond Koigi vald Vaali küla Lohu kinnisasi (32501:001:0193; 6,65 ha; kasutusala pindala 5,69 ha; (M)) alghind 330.-, tagatisraha 83.-