« Tagasi

Vallavalitsus kuulutas välja hanke Koigi valla kohalike teede greiderdamiseks

Koigi Vallavalitsus kuulutas 14. märtsi korraldusega nr 48 välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Koigi valla kohalike teede greiderdamine 2017".

Käesoleva hanke alusel tuleb teostada Koigi valla kohalike kruusakattega teede greiderdamist koos teepeenarde mahalükkamisega, tagamaks pinnavee äravoolu teelt vastavalt skeemil märgitud teedel „Koigi valla hööveldatavad kruusateed". Kui teeäärses vallis on teekatteks kõlbulikku materjali tõmmatakse see greiderdamise käigus teele tagasi, kui vallis on teekatteks kõlbmatu materjal lükatakse see greiderdamise käigus laiali selliselt, et see ei takistaks vee äravoolu teelt.

Pakkumus esitada vormil "Hinnapakkumuse tabel" (lisatud) Koigi Vallavalitsusele digiallkirjastatult e-posti aadressile: koigivv@koigi.ee hiljemalt 28. märtsil 2017 kell 08.30.

Hinnapakkumuste tabel

Koigi Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldus nr 48

Hanke eest vastutav isik on Koigi Vallavalitsuse maa-ja ehitusnõunik Kaido Krause

tel: 5551 4966, e-post: kaido@koigi.ee