2.12.15
Ilmade soojenedes tavatsevad inimesed koristustöödega algust teha. Suurpuhastuse käigus tekib aga alati ka jäätmeid, millest tihti soovitakse vabaneda põletamise teel.
Oluline on teada, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav vaid töötlemata/immutamata puidu põletamine. Kõikide teiste jäätmete, eriti aga plastide põletamine on ümbritsevat keskkonda kahjustav.
Kodulehel www.lõke.ee on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes põletada ning kuhu tuleks jäätmed viia, et olla veendunud nende keskkonnasäästlikkus käitlemises.
SA Things poolt loodud kodulehel www.kuhuviia.ee võib leida lähimad kohad, kuhu jäätmeid viia.
« Tagasi

Tulekul on Kesk-Eesti töö- ja karjäärimess

16. märtsil kell 11.00-15.00 toimub Paides KESK-EESTI TÖÖ- JA KARJÄÄRIMESS.

Töötukassa töömess  toimub E-Piim Spordihallis ja Rajaleidja karjäärimess Lingid Tulevikku - Kultuurikeskuses.

Ühel päeval saate kahest kohast informatsiooni töötamis-, õppimis- ja praktikavõimaluste kohta nii Järvamaal kui ka mujal Eestis ning ka teistes Euroopa Liidu riikides.

Töömessil osalevad eri valdkondade tööandjad, kellel on pakkuda tööd nii Järvamaal kui ka ümbritsevates naabermaakondades. Teil on hea võimalus tutvuda tööpakkumistega, kohtuda tööandjatega ning küsida otseallikast töötamise ning värbamise tingimusi. Soovitame kaasa võtta oma CV (elulookirjeldus).

Töömessil tutvustatakse töötukassa teenuseid ning täiendus- ja ümberõppe võimalusi töötavale inimesele. Jagatakse karjäärialast nõu ja abi kandideerimisdokumentide koostamisel ja teistes karjäärivalikutega seonduvates küsimustes. Töömessi ajal toimuvad karjääripesad koolinoortele ja erinevad ettekanded aktuaalsetel teemadel.

Karjäärimessil on teil võimalus tutvuda õppimisvõimalustega Eesti kõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Soovi korral saate osa võtta noorteala tegevustest ja diskussioonipaneelist „Uue aja ametid".

Mess on avatud kõigile huvilistele ja sissepääs on tasuta!

Lisainfo: www.toomess.ee, http://www.rajaleidja.ee/infomess-lingid-tulevikku/