2.12.15
Ilmade soojenedes tavatsevad inimesed koristustöödega algust teha. Suurpuhastuse käigus tekib aga alati ka jäätmeid, millest tihti soovitakse vabaneda põletamise teel.
Oluline on teada, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav vaid töötlemata/immutamata puidu põletamine. Kõikide teiste jäätmete, eriti aga plastide põletamine on ümbritsevat keskkonda kahjustav.
Kodulehel www.lõke.ee on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes põletada ning kuhu tuleks jäätmed viia, et olla veendunud nende keskkonnasäästlikkus käitlemises.
SA Things poolt loodud kodulehel www.kuhuviia.ee võib leida lähimad kohad, kuhu jäätmeid viia.
« Tagasi

Ajutise liikluspiirangu kehtestamine Koigi valla kohalikel teedel

Koigi Vallavalitsus kehtestas 28.02.2017. a korraldusega nr 40 alates 1. märtsist 2017 Koigi valla kohalikel teedel liikluspiirangu 8 tonnise täismassiga ja raskematele masinatele, v.a. pääste- ja eriteenistuse sõidukitele, kaubaautodele, autobussidele, piimaveokitele ning vallas korraldatud olmejäätmeveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele. Eelnimetamata sõiduk, mis peab seoses elanike teenindamise või tööülesannete täitmisega liikluspiiranguga teel liiklema, võib seda teha Koigi Vallavalitsuse kirjalikul loal. Käesoleva korralduse rikkumisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab kahju tekitaja. Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.

Lisainfo maa- ja ehitusnõunik Kaido Krause, tel 3846434

Koigi Vallavalitsus