« Tagasi

Ajutise liikluspiirangu kehtestamine Koigi valla kohalikel teedel

Koigi Vallavalitsus kehtestas 28.02.2017. a korraldusega nr 40 alates 1. märtsist 2017 Koigi valla kohalikel teedel liikluspiirangu 8 tonnise täismassiga ja raskematele masinatele, v.a. pääste- ja eriteenistuse sõidukitele, kaubaautodele, autobussidele, piimaveokitele ning vallas korraldatud olmejäätmeveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele. Eelnimetamata sõiduk, mis peab seoses elanike teenindamise või tööülesannete täitmisega liikluspiiranguga teel liiklema, võib seda teha Koigi Vallavalitsuse kirjalikul loal. Käesoleva korralduse rikkumisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab kahju tekitaja. Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.

Lisainfo maa- ja ehitusnõunik Kaido Krause, tel 3846434

Koigi Vallavalitsus