2.12.15
Ilmade soojenedes tavatsevad inimesed koristustöödega algust teha. Suurpuhastuse käigus tekib aga alati ka jäätmeid, millest tihti soovitakse vabaneda põletamise teel.
Oluline on teada, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav vaid töötlemata/immutamata puidu põletamine. Kõikide teiste jäätmete, eriti aga plastide põletamine on ümbritsevat keskkonda kahjustav.
Kodulehel www.lõke.ee on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes põletada ning kuhu tuleks jäätmed viia, et olla veendunud nende keskkonnasäästlikkus käitlemises.
SA Things poolt loodud kodulehel www.kuhuviia.ee võib leida lähimad kohad, kuhu jäätmeid viia.
Alates käesoleva aasta 1.maist  muutuvad ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuste hinnad kogu AS Paide Vesi teeninduspiirkonnas. Hindade kinnitamisele on eelnenud mitmekuuline...

AS Paide Vesi veeteenuse hindade muutmisest

Alates käesoleva aasta 1.maist  muutuvad ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuste hinnad kogu AS Paide Vesi teeninduspiirkonnas. Hindade kinnitamisele on eelnenud mitmekuuline...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumise esitamise tähtaeg on 18.04.2017. Täpsemat informatsiooni saab...

Maa-ameti teade kinnisasjade kasutamiseks andmiseks enampakkumisel

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumise esitamise tähtaeg on 18.04.2017. Täpsemat informatsiooni saab...

EV100 juubeliperiood algab 16. aprillil, mil tähistame 100 aasta möödumist eestlaste asualade ühendamisest ja Eestimaa kontuuri tekkest. Avasündmuseks on suur matk kunagisel Eestimaa ja Liivimaa...

EV 100 avasündmus Päinurmes

EV100 juubeliperiood algab 16. aprillil, mil tähistame 100 aasta möödumist eestlaste asualade ühendamisest ja Eestimaa kontuuri tekkest. Avasündmuseks on suur matk kunagisel Eestimaa ja Liivimaa...

Koigi valla nimekomisjon avalikustab Koigi Vallavolikogu määruse eelnõu liikluspinnale (Kaalumaja tee) kohanime määramiseks. Eelnõusse saab ettepanekuid esitada  kuni...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Koigi valla nimekomisjon avalikustab Koigi Vallavolikogu määruse eelnõu liikluspinnale (Kaalumaja tee) kohanime määramiseks. Eelnõusse saab ettepanekuid esitada  kuni...

Koigi Vallavalitsus kuulutas 14. märtsi korraldusega nr 48 välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Koigi valla kohalike teede greiderdamine 2017". Käesoleva hanke alusel tuleb teostada...

Vallavalitsus kuulutas välja hanke Koigi valla kohalike teede greiderdamiseks

Koigi Vallavalitsus kuulutas 14. märtsi korraldusega nr 48 välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Koigi valla kohalike teede greiderdamine 2017". Käesoleva hanke alusel tuleb teostada...

16. märtsil kell 11.00-15.00 toimub Paides KESK-EESTI TÖÖ- JA KARJÄÄRIMESS. Töötukassa töömess  toimub E-Piim Spordihallis ja Rajaleidja karjäärimess Lingid Tulevikku -...

Tulekul on Kesk-Eesti töö- ja karjäärimess

16. märtsil kell 11.00-15.00 toimub Paides KESK-EESTI TÖÖ- JA KARJÄÄRIMESS. Töötukassa töömess  toimub E-Piim Spordihallis ja Rajaleidja karjäärimess Lingid Tulevikku -...

Koigi Vallavalitsus kehtestas  28.02.2017. a korraldusega nr 40  alates 1. märtsist 2017 Koigi valla kohalikel teedel liikluspiirangu 8 tonnise täismassiga ja raskematele masinatele,...

Ajutise liikluspiirangu kehtestamine Koigi valla kohalikel teedel

Koigi Vallavalitsus kehtestas  28.02.2017. a korraldusega nr 40  alates 1. märtsist 2017 Koigi valla kohalikel teedel liikluspiirangu 8 tonnise täismassiga ja raskematele masinatele,...

Päinurme raamatukogus on avatud Margus Läätse maalide näitus. Külastada saab raamatukogu lahtioleku aegadel   E-R 9.00-17.00, lõuna kell 12-12:30  

Näitus Päinurme raamatukogus

Päinurme raamatukogus on avatud Margus Läätse maalide näitus. Külastada saab raamatukogu lahtioleku aegadel   E-R 9.00-17.00, lõuna kell 12-12:30  

Koigi Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Koigi vallale kuuluva Keerupõllu kinnistu Päinurme külas, (kinnistu registriosa nr 5135550, katastritunnus 32501:001:0239 , pindala...

Koigi Vallavalitsus kuulutas välja Keerupõllu kinnisasja müügi

Koigi Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Koigi vallale kuuluva Keerupõllu kinnistu Päinurme külas, (kinnistu registriosa nr 5135550, katastritunnus 32501:001:0239 , pindala...

Kaitseliidu Järva maleva viib läbi vastavalt väljaõppeplaanile väljaõpet allpool nimetatud kuupäevadel Nurmsi õppeväljal ning õppuste käigus võidakse antud piirkonnas kasutada...

Kavandatavatest õppustest Nurmsi lennuväljal

Kaitseliidu Järva maleva viib läbi vastavalt väljaõppeplaanile väljaõpet allpool nimetatud kuupäevadel Nurmsi õppeväljal ning õppuste käigus võidakse antud piirkonnas kasutada...

Paide politseijaoskond koos Koigi Vallavalitsusega korraldavad Koigi mõisas  2. märtsil kell 18.00 külade turvalisuse arutelu „ Turvaline küla Järvamaal" Ühiselt selgitame välja,...

Külade turvalisuse arutelu Koigi mõisas

Paide politseijaoskond koos Koigi Vallavalitsusega korraldavad Koigi mõisas  2. märtsil kell 18.00 külade turvalisuse arutelu „ Turvaline küla Järvamaal" Ühiselt selgitame välja,...

Koigi Kooli kool on õpilaste ja õpetajate nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks suletud 27. jaanuaril 2017 (reede). Õppetööd ei toimu. Otsus on  kooskõlastatud Terviseametiga...

Koigi Kool on 27. jaanuaril suletud

Koigi Kooli kool on õpilaste ja õpetajate nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks suletud 27. jaanuaril 2017 (reede). Õppetööd ei toimu. Otsus on  kooskõlastatud Terviseametiga...

Tartu maakohtu alla kuuluv kinnistusosakond palub selle aasta 1. novembriks kinnistusraamatus end omanikuks vormistada kinnistute pärijatel, kes ei ole seda veel teinud. Maksu- ja tolliameti...

Kinnistusosakond palub kinnistute pärijatel end omanikuks vormistada

Tartu maakohtu alla kuuluv kinnistusosakond palub selle aasta 1. novembriks kinnistusraamatus end omanikuks vormistada kinnistute pärijatel, kes ei ole seda veel teinud. Maksu- ja tolliameti...

Vähemate võimalustega pered saavad 24. jaanuarini taotleda soodustuusikuid Remniku noortelaagrisse 7- 14 a. lastele. Vahetuse pikkus 8 päeva, tuusiku omaosalus 108 eurot. Soovijatel võtta...

Soodustuusikud laste-ja noortelaagrisse

Vähemate võimalustega pered saavad 24. jaanuarini taotleda soodustuusikuid Remniku noortelaagrisse 7- 14 a. lastele. Vahetuse pikkus 8 päeva, tuusiku omaosalus 108 eurot. Soovijatel võtta...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee . ...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee . ...

Avatud on neli meedet, osaleda saavad vabaühendused ja kohalikud omavalitsused. MEEDE 1.1. Investeeringud piirkonna arenguks Alameede 1.1.1 Piirkonna arengutoetus Alameede 1.1.2...

JAP Leader kevadvoor on avatud 1.- 7. veebruar 2017

Avatud on neli meedet, osaleda saavad vabaühendused ja kohalikud omavalitsused. MEEDE 1.1. Investeeringud piirkonna arenguks Alameede 1.1.1 Piirkonna arengutoetus Alameede 1.1.2...

Ametikoha suurus 1,0, soovitavalt inglise keele lisaerialaga (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendaja). Tööleasumise aeg  01.aprill 2017.a. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni...

Koigi Kool võtab tööle klassiõpetaja

Ametikoha suurus 1,0, soovitavalt inglise keele lisaerialaga (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendaja). Tööleasumise aeg  01.aprill 2017.a. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni...

A lates 10.02.2017 on Koigi võrgupiirkonnas müüdava soojusenergia uueks hinnaks 47,54 €/MWh, võttes aluseks Konkurentsiameti otsuse nr 7-3/2017-060 (11.01.2017) soojuse piirhindade...

Teade soojusenergia uue hinna kohta Koigi võrgupiirkonnas

A lates 10.02.2017 on Koigi võrgupiirkonnas müüdava soojusenergia uueks hinnaks 47,54 €/MWh, võttes aluseks Konkurentsiameti otsuse nr 7-3/2017-060 (11.01.2017) soojuse piirhindade...

Raamatukogu juhataja on ametikoolitusel. Vabandame ebameeldivuste pärast!

Koigi raamatukogu on 16.-20. jaanuaril suletud

Raamatukogu juhataja on ametikoolitusel. Vabandame ebameeldivuste pärast!

Koigi Vallavalitsus ootab kandidaate Koigi valla aukodaniku nimetusele, Koigi valla teenetemärgile ja tänukirjale 30. jaanuariks kella 12.00. Ettepanekud tuleb esitada kirjalikult Koigi...

Koigi Vallavalitsus ootab kandidaate valla autasudele

Koigi Vallavalitsus ootab kandidaate Koigi valla aukodaniku nimetusele, Koigi valla teenetemärgile ja tänukirjale 30. jaanuariks kella 12.00. Ettepanekud tuleb esitada kirjalikult Koigi...