Koigi Vallaleht

15.01.15

Käesolevalt leheküljelt on võimalik alla laadida alates 2006.a veebruarist ilmunud vallalehti. Lehed on sorteeritud aastate kaupa. Koigi Vallalehe esimene number ilmus 1995. aasta aprillis. Ilmumissagedus on kord kuus (va juuli).

►Koigi vallalehes avaldatava reklaami hinnakirja kehtestamine


Toimetaja: Ene Pedak
Tel: 504 0157
E-post: vallaleht@koigi.ee
 

Tähelepanu! Tegemist on suhteliselt mahukate (ca 5MB) failidega!

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017