Haldusreformi koduleht

2.12.15
Ilmade soojenedes tavatsevad inimesed koristustöödega algust teha. Suurpuhastuse käigus tekib aga alati ka jäätmeid, millest tihti soovitakse vabaneda põletamise teel.
Oluline on teada, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav vaid töötlemata/immutamata puidu põletamine. Kõikide teiste jäätmete, eriti aga plastide põletamine on ümbritsevat keskkonda kahjustav.
Kodulehel www.lõke.ee on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes põletada ning kuhu tuleks jäätmed viia, et olla veendunud nende keskkonnasäästlikkus käitlemises.
SA Things poolt loodud kodulehel www.kuhuviia.ee võib leida lähimad kohad, kuhu jäätmeid viia.

Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine

27.12.16
Koigi Vallavolikogu 8.12.2016. a otus nr 47 "Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine".

Haldusreformist üldiselt

Haldusreformist Koigi vallas

Koigi Vallavolikogu moodustas Koigi valla nimel ühinemisläbirääkimistel osalemiseks 7-liikmelise ajutise haldusreformi komisjoni, koosseisus:
komisjoni esimees: Elmar Luha
aseesimees: Leiger Metsalu
liikmed: Margus Lääts, Margo Hussar, Tõnu Traks, Meelis Kivi, Kaie Altmets

Koigi vallale on ühinemisläbirääkimiste alustamiseks teinud ettepanekud:
Põltsamaa linn
Põltsamaa vald
Paide linn
Järva-Jaani vald
Koeru vald

Koigi Vallavolikogu arutas Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Paide linna ja Järva-Jaani valla ühinemisläbirääkimiste ettepanekuid 11. veebruari 2016. a istungil ning võttis vastu järgmised otsused:
nr 10 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamise ettepanekuga nõustumine";
nr 11 „Ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepanekuga nõustumine";
nr 12 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine";
nr 13 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine".

Koigi Vallavolikogu arutas Koeru Vallavolikogu ettepanekut 14.04.2016. a istungil ning võttis vastu otsuse 
nr 20 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste algatamisest keeldumine".

12.05.2016 toimunud Koigi Vallavolikogu istungil võeti vastu otsus lõpetada ühinemisläbirääkimised Paide Linnavolikoguga. 
nr 27 "Ühisnemisläbirääkimiste lõpetamine"
Läbirääkimised ühise omavalitsuse moodustamiseks jätkuvad Järva-Jaani Vallavolikoguga.