Ehitustegevus ja kaevetööd

27.08.15

EHITUSTEGEVUS

Ehitusseadustiku

LIisa 1 Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Lisa 2  Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

Ehitusteatiste, ehitus- ja kasutuslubade ja nende taotluste vormid ASUVAD SIIN

Ehitusseadustiku alusel tehtavate toimingute riigilõivu määrasid VAATA SIIT

Riigilõiv ehitus- ja kasutuslubade eest tasuda Koigi Vallavalitsuse kontole:

(Swedbank) EE052200001120081898

Tasumisel märkida selgitusse ehitise nimetus ja täpne aadress.

 

KAEVETÖÖD

Kaevetööde korraldamist Koigi vallas reguleerib Koigi valla kaevetööde eeskiri

Kaeveloa avalduse VORM