Koigi valla 2016. a hankeplaan

Nr

Nimetus (eeldatav)

Eeldatav maksumuse alampiir ehk hankeliik

Eeldatav hanke läbiviimise aeg

Hanke eest vastutav isik

1

Koigi koolimajaja juurdeehituse rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

lihthange

I kvartal

Kaido Krause

2

Koigi koolimaja juurdeehituse mõõdistusprojekti ja  geodeetilise alusplaani tellimine (vajadusel)

alla lihthanke piirmäära

I kvartal

Kaido Krause

3

Koigi koolimaja juurdeehituse põhiprojekti ekspertiisi tellimine

lihthange

II kvartal

Kaido Krause

4

Koigi koolimaja juurdeehituse rekonstrueerimise ehitushanke väljakuulutamine

riigihange

II kvartal

Kaido Krause

5

Koigi koolimaja juurdeehituse rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve tellimine

lihthange

II kvartal

Kaido Krause

6

Koigi haldushoone (sotsiaalkeskus) põhiprojekti koostamine

lihthange

II kvartal

Kaido Krause

7

Koigi haldushoone (sotsiaalkeskus) põhiprojekti ekspertiis

lihthange

II kvartal

Kaido Krause

8

Koigi haldushoone (sotsiaalkeskus) rekonstrueerimistööde välja kuulutamine

riigihange

III kvartal

Kaido Krause

9

Koigi haldushoone (sotsiaalkeskus) rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve tellimine

lihthange

III kvartal

Kaido Krause

10

Meierei otsaseina restaureerimine II etapi tööd

alla lihthanke piirmäära

II kvartal

Kaido Krause

11

Koigi võimla laevalgustite väljavahetamine

alla lihthanke piirmäära

III kvartal

Kaido Krause

12

Koigi vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse osutamine

lihthange

mai

Maire Sõrmus

13

Teede greiderdamine ja killustiku pealevedu

lihthange

I-II kvartal

Kaido Krause

14

Pindamistööde hange

lihthange

I-II kvartal

Kaido Krause

15

Elektrihange

lihthange

november

Meelis Kivi

16

Koigi mõisa aednikumaja ehitusprojekti ekspertiis

lihthange

I kvartal

Kaido Krause

17

Koigi mõisa aednikumaja ehitustööde väljakuulutamine

lihthange

III kvartal

Kaido Krause

18

Koigi mõisa aednikumaja ehitustööde omanikujärelvalve

lihthange

III kvartal

Kaido Krause

 

KOIGI VALLALE KUULUVATE OBJEKTIDE KINDLUSTUSTEENUSE OSUTAMINE

 

Kindlustusteenuse ostmise periood on 24. juuli 2016 - 23. juuli 2017.

Parima pakkuja valimise tingimuseks on soodsaim pakkumus (sh madalaim hind jne).

Lisatingimused: selts peab tagama objektide taastamise kindlustusjuhtumi toimumisel, tulekustutusveest tingitud kahju korvamine seltsi poolt, koristuskulude katmine seltsi poolt. Omavastutuse määr (kõigi riskide puhul va üleujutus) kuni 300 eurot, üleujutuse riski puhul kuni 2000 eurot.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 19. juuli 2016 kell 8.30.

Pakkumised esitada Koigi Vallavalitsuse e-posti aadressil koigivv@koigi.ee.

Kindlustatavate objektide nimekiri saadetakse hankes osaleja taotlusel kokkulepitud e-posti aadressile. Nimekirja saamiseks palume pöörduda telefonil 384 6435 või e-posti aadressil maire@koigi.ee.