Hankeplaan 2014

Nr

Nimetus (eeldatav)

Eeldatav maksumuse alampiir ehk hankeliik

Eeldatav hanke läbiviimise aeg

Hanke eest vastutav isik

1

Ambulatooriumi katuse ja maja rekonstrueerimise projekti koostamine

Alla lihthanke piirmäära

II kvartal

Kaie Altmets

2

Ambulatooriumi katuse ja invatee ehitamine

Lihthange

III kvartal

Kaie Altmets

3

Munitsipaalmaade mõõdistamise lihthange

Alla lihthanke piirmäära

II kvartal

Kaido Krause

4

Haljastus

(Hange läbi viidud ja hankelepingud sõlmitud)

Lihthange

(link hanketeatele)

Aprill

Meelis Kivi

5

Teede greiderdamine ja killustiku peale vedu

Alla lihthanke piirmäära

Aprill-Mai

Kaido Krause

6

Teede ja parklate lumetõrje

Riigihange

II kvartal

Meelis Kivi

7

Koigi mõisa aia osaline rekonstrueerimine

Lihthange

II kvartal

Kristjan Kõljalg

8

Turvakaamerate paigaldamine Koigi võimlale

Alla lihthanke piirmäära

II kvartal

Kristjan Kõljalg

9

Katusekatte remonditööd Koigi võimlal

Alla lihthanke piirmäära

II kvartal

Kristjan Kõljalg

10 Saali põranda remonditööd Koigi võimlas Alla lihthanke piirmäära II kvartal Kristjan Kõljalg

11

Sotsiaalmaja (eskiis)projekti koostamine

Alla lihthanke piirmäära

II kvartal

Kristjan Kõljalg

12

Koigi vallateede pindamine

(Hange läbi viidud ja hankelepingud sõlmitud)

Lihthange

(Link hankele)

(Link hanketeatele)

Aprill-Mai Kaido Krause

 

Koigi mõisa kodulehekülg

Koigi Vallavalitsus kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust Koigi mõisa kodulehekülje loomiseks (hetkel kasutusel olev lehekülg on leitav siit: http://mois.koigi.ee).

Pakkuja ülesandeks on teha vastavalt hankedokumentidele, pakkumustabelile (lisa 1) ja sõlmitavale lepingule hiljemalt 30.10.2014.a Koigi mõisa kodulehekülg (kakskeelne: eesti ja inglise keel; tekstilise osa tagab hankija) koos üles laadimise ja seadistamisega, mis peab vastama vähemalt alljärgnevatele tingimustele:
2.1.1 Veebilehe ainulaadne kujundus;
2.1.2 Veebileht peab olema eraldi kohandatud laua- ja sülearvutile, tahvelarvutile ning nutifonile;
2.1.3  Peab sobima Radicenter serveritega (vt https://www.radicenter.ee/et/);
2.1.4 Võimaldama käitada enamlevinud video ja muusika voogesitust läbi enamlevinud veebiteenuste;
2.1.4  Menüü struktuuris olevad lehed saavad informatiivse sisu poolest olema sarnased hetkel kasutusel olevatega (http://mois.koigi.ee), kuid lisandub mõisa aia osa, kuhu tulevad eraldi lehed mõisa aias kasvavatest taimedest. Menüü täpne struktuur lepitakse hankijaga eraldi kokku.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev: elektroonselt e-posti aadressil koigivv@koigi.ee. Pakkumus esitada hiljemalt 17.06.2014.a kell 08.30. Hiljem laekunud pakkumusi arvesse ei võeta. Pakkumused avatakse 17.06.2014.a kell 09:00.

Hankedokumendid:

►Hankedokumendid koos lisadega (docx formaadis)
►Hankedokumendid koos lisadega (PDF formaadis)

Koigi vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse osutamine

Koigi Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke Koigi vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmiseks perioodil 24. juuli 2014 - 23. juuli 2015.

Parima pakkuja valimise tingimuseks on soodsaim pakkumus (madalaim hind).
Lisatingimused: selts peab tagama objektide taastamise kindlustusjuhtumi toimumisel,
tulekustutusveest tingitud kahju korvamine seltsi poolt, koristuskulude katmine seltsi poolt. Omavastutuse määr (kõigi riskide puhul va üleujutus) kuni 200 eurot, üleujutuse riski puhul kuni 2000 eurot.

Eduka pakkumuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

Pakkumus tabeli saamiseks ja muude küsimuste puhul palume pöörduda aadressil: koigivv@koigi.ee
Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev: Pakkumus esitada 17.06.2014.a hiljemalt kell 08:30 digitaalselt e-posti aadressil:koigivv@koigi.ee.

Hiljem laekunud pakkumusi arvesse ei võeta.
Pakkumused avatakse 17.06.2014.a kell 09:00.

Koigi mõisa filmimine

Koigi Vallavalitsus kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust Koigi mõisa (sh mõisa parki, aeda ja sündmusi) tutvustavate filmiklippide loomiseks.

Pakkuja ülesandeks on teha vastavalt hankedokumentidele, pakkumustabelile (lisa 1) ja sõlmitavale lepingule hiljemalt 30.10.2014.a alljärgnevas mahus (videote valmistamisel peab muuhulgas kasutama tehnikat millega on võimalik luua stabiilsed kaadrid õhust – nt droon):
Kolmkümmend taime tutvustavat videoklippi (30 tükki, koos taustamuusikaga, tiitritega), mida on võimalik üles laadida enamlevinud video voogesitust võimaldavatesse veebiteenustesse ning kasutada Koigi mõisa koduleheküljel. Ühe klipi orienteeruv pikkus 30 sekundit (kokku ca 900 sekundit);
Koigi mõisast (sh mõisa peahoone ja park, muuhulgas õhust filmimine) tutvustava reklaamklipi loomine, pikkusega 30 sekundit.
Koigi mõisa tunnussündmustele (Umbrohufestival, Moosilaat, Mõisakontsertide sari, muuhulgas õhust filmimine) reklaamklippide loomine – 3 tk (a 30 sekundit)
Ühe Koigi mõisa tutvustava pikema tutvustusfilmi (5 min, muuhulgas õhust filmimine) loomine.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev: elektroonselt e-posti aadressil koigivv@koigi.ee. Pakkumus esitada hiljemalt 17.06.2014.a kell 08.30. Hiljem laekunud pakkumusi arvesse ei võeta. Pakkumused avatakse 17.06.2014.a kell 09:00.

Hankedokumendid:

►Hankedokumendid koos lisadega (docx formaadis)
Hankedokumendid koos lisadega (PDF formaadis)

Turvakaamerate lahenduse projekteerimine ja paigaldamine Koigi võimlale ja Koigi mõisa parki

Koigi Vallavalitsus kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust turvakaamerate lahenduse projekteerimiseks ja paigaldamiseks Koigi võimlale ja Koigi mõisa parki.

Käesoleva hanke raames projekteeritakse ja ehitatakse välja turvakaamerate võrgustik kahele Koigi valla objektile (Koigi võimla ümbrus (koos sõiduteega) väliperimeetril ja Koigi mõisa pargi aed). Tehnilised seadmed, mida käesoleva hanke raames paigaldatakse peavad Eesti tingimustes olema õues kasutamiseks sobilikud ning täielikult digitaalse pilditöötlusega (täiskaadrilaotusega IP kaamerad) süsteem peab võimaldama kaamerate otsepilti ja salvestusi jälgida üle Interneti. Kaamerad peavad reageerima liikumisele, pilt peab võimaldama tuvastada inimese nägu ja autonumbreid. Süsteem peab salvestama vähemalt 30 päeva.
 

Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev: Pakkumus esitada 17.06.2014.a hiljemalt kell 08:30 digitaalselt e-posti aadressil: koigivv@koigi.ee. Hiljem laekunud pakkumusi arvesse ei võeta. Pakkumused avatakse 17.06.2014.a kell 09:00.

Hankedokumendid:
►Hankedokumendid koos lisadega (RTF formaadis)
►Lisa 1.1 Kaamerate ligikaudne võimalik paiknemine (PDF formaadis)

Saali põranda remonditööd Koigi võimlas

Koigi Vallavalitsus kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust Koigi võimla saali põranda remonditööde teostamiseks.

Remonditööde käigus eemaldatakse (lihvitakse) Koigi võimla suure saali põrandalt (põranda pinna suurus ca 550 m2) olemasolev lakk ja sportmängude jooned, seejärel parandatakse ühe võrkpalliposti hülss (vajadusel lõigata osaliselt põrandat ning teha betoonivalu ja seejärel taastada põranda osa), põrand hööveldatakse, põrandas olevad praod täidetakse, seejärel kantakse põrandale kolme sportmängu jooned (korvpall, võrkpall ja tennis (paarismäng)), kusjuures jooned kooskõlastatakse enne maha kandmist tellijaga ja põrand lakitakse 4 kihti (2 korda krunt ja 2 korda pealmine kiht) (tegemist peab olema õli baasil lakiga) spordisaali sobiliku lakiga (täisläikiv, õli baasil).

Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev: Pakkumus esitada 17.06.2014.a hiljemalt kell 08:30 digitaalselt e-posti aadressil: koigivv@koigi.ee. Hiljem laekunud pakkumusi arvesse ei võeta. Pakkumused avatakse 17.06.2014.a kell 09:00.

Hankedokumendid:
►Hankedokumendid koos lisadega (RTF formaadis)
Pildimaterjal olemasolevast põrandast (PDF formaadis)

 

Katusekatte remonditööd Koigi võimlal

Koigi Vallavalitsus kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust Koigi võimla katusekatte remonditööde teostamiseks.
Remonditööde käigus parandatakse (lapitakse) Koigi võimla kõrgeima katuseosa (võimla suurt saali kattev osa) katusekattes olevad vigastused, puhastatakse kogu katuseosa prahist, paigaldatakse õhutuskorstnad (6tk) ning seejärel teostatakse kogu nimetatud katuseosa üle katmine (ca 600m2) polüestertugikangaga SBS katusekattega olemasoleva parandatud katte peale.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev: Pakkumus esitada 17.06.2014.a hiljemalt kell 08:30 digitaalselt e-posti aadressil: koigivv@koigi.ee. Hiljem laekunud pakkumusi arvesse ei võeta. Pakkumused avatakse 17.06.2014.a kell 09:00.

Hankedokumendid:
►Hankedokumendid koos lisadega (RTF formaadis)
►Olemasoleva katuse lõige tööjoonisena (PDF formaadis)

Pildid olemasolevast olukorrast:

 

 

Killustiku vedu teedele ja teede greiderdamine

Koigi Vallavalitsus kutsub Teie ettevõtet esitama hinnapakkumist killustiku veoks ja laotamiseks Koigi valla kohalike teedele ja/või Koigi valla kohalike teede greiderdamiseks, vastavas tabelis toodud mahtudele.

Pakkumised palume esitada alltoodud kutsetes esitatud hinnapakkumuse tabelis.
Parima pakkuja valimise põhitingimus on madalaim hind.
Hinnapakkumine palume esitada 06. maiks 2014.a kella 08.30-ks Koigi Vallavalitsuse e-posti aadressil: koigivv@koigi.ee digiallkirjastatult.

Täpsem info: Kaido Krause, 384 6434, 55514966

►Killustiku vedu ja laotamine

►Greiderdamine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Koigi mõisa nõud“

Koigi Vallavalitsus on kuulutanud välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Koigi mõisa nõud".

Pakkuja ülesandeks on tarnida Koigi mõisa lauanõud (Nõud peavad olema võimalikult ühes stiilis, pestavad nõudepesumasinas, kasutatavad mikrolaineahjus ja piisava tugevusega kasutamiseks kooli ja/või toitlustuskoha tingimustes, ei tohi olla plastmassist (va pokaalihoidja)) vastavalt pakkumustabelile (lisa 1) aadressil Mõisavahe tee 10, Koigi küla, Koigi vald hiljemalt 07.05.2014.a.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev: e-posti aadressil koigivv@koigi.ee. Pakkumus esitada hiljemalt 29.04.2014.a kell 09.00. 

Hankedokumendid on kättesaadavad siit: Koigi mõisa nõud HD